RAAMATUPIDAMINE MÜÜK
Teenused Hinnainfo PARTNERID Küsi pakkumist Kontakt
Est Eng Rus
Raamatupidamisteenus

1. Raamatupidamisarvestus (Kasutame töös raamatupidamistarkvarasid Merit Aktiva 2011 ja Hansaraama)

Sise-eeskirjade koostamine,
Algdokumentide kajastamine raamatupidamises (sh ostu- ja müügireskontro jälgimine, saldovõrdlused),
Arveldused aruandvate isikutega, igakuised majanduskulude aruanded, komandeeringu aruanded,
Deklareerimine Maksuametile (sotsiaal- ja tulumaks, käibemaks jm deklaratsioonid)

2. Palgaarvestus (Kasutame töös palgaarvestustarkvara Merit Palk 2011)

Töö- ja puhkusetasude arvutamine,
Palgakulu jaotus osakondade või kulukohtade lõikes,
Maksude arvestamine,
Palgalehtede koostamine,
Maksudeklaratsiooni tegemine,
Väljamaksed, maksekorraldused,
Haigekassale dokumentide esitamine,
Töölepingud jm töötajatega seotud lepingud, käskkirjad ning juhatuse otsused
Isikukaardid
Töösisekorraeeskirjade koostamine (enam kui 5 töötajaga tööandjal kohustuslik)

3. Põhivara arvestus

Põhivara arvelevõtmine,
Amortisatsiooni arvestus (vajadusel osakondade või kulukohtade lõikes),
Põhivara mahakandmine

4. Aruandlus

Bilanss ja kasumiaruanded (vajadusel  kuu, kvartali või aastate lõikes),
Projektide- ja objektide aruandlus,
Majandusaasta aruannete koostamine, auditeerimise ettevalmistamine,
Statistikaaruanded,
Finantsanalüüs (bilansi ja kasumiaruande horisontaal- ning vertikaalanalüüs, suhtarvud),
Muud kliendile vajalikud aruanded

5. Laoarvestus

Müügi- ja ostuarved,
Saatelehed,
Inventuurid,
Aruanded

 

 

 

 

 

Copyright 2008 © OÜ Viljandi Ärikeskus | Aadress: Lossi 22 71003 Viljandi E-mail: info@viljandi-arikeskus.ee
VeebiStuudio