RAAMATUPIDAMINE MÜÜK
Teenused Hinnainfo PARTNERID Küsi pakkumist Kontakt
Est Eng Rus
Äriühingu asutamine

Firma asutamise teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

  • Põhikirja koostamine,
  • vajadusel asutamislepingu koostamine,
  • dokumentide vormistus ja notariaalse kinnitamise organiseerimine.
  • Dokumentide esitamine äriregistrile.
  • Mitterahalise sissemakse hindamise korraldamine.
  • Firma ostu-müügilepingu koostamine ja kinnitamine,
  • avalduse esitamine muudatusteks Äriregistrile, vajadusel ajutise volituse esitamine ostjale ja selle registreerimine Äriregistris, vajalike dokumentide koostamine ja notariaalse kinnitamise organiseerimine.
  • Dokumentide esitamine Äriregistrisse.

Ettevõtja võib valida oma vajaduste ja võimaluste järgi sobiva ettevõtlusvormi: aktsiaseltsi, täisühingu, usaldusühingu, osaühingu, tulundusühistu või olla füüsilisest isikust ettevõtja.

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) - Kõige lihtsam ja odavam ettevõtlusvorm. Kuigi FIE-na tegutseva ettevõtja majandustegevuse aruandlus ja registreerimistoimingud on võrreldes äriühingutega suhteliselt lihtne ja odav, tuleb seda ettevõtlusvormi valides endale teadvustada, et FIE vastutab äri ebaõnnestumise korral võlausaldajate ees kogu oma varaga.

Täisühing - äriühing, mille kaks või enam omanikku tegutsevad ühise ärinime all. Sarnaselt FIE-ga vastutavad kõik täisühingu osanikud ühingu kohustuste eest võrdselt kogu oma varaga - selline solidaarne piiramatu vastutus nõuab suurt usaldust oma partnerite vastu.

Usaldusühing - äriühing, milles kaks või enam juriidilist või füüsilist isikut tegutsevad ühise ärinime all. Vähemalt üks neist on täisosanik, kes vastutab ühingu kohustuste ees kogu oma varaga, ning vähemalt üks osanik on usaldusosanik, kes vastutab ühingu kohustuste ees oma sissemakse ulatuses.

Osaühingul on võrreldes aktsiaseltsiga suhteliselt väike algkapitali nõue, lihtne juhtimisskeem (üks või mitu asutajat) ning omanike piiratud vastutus - osanik ei vastuta oma isikliku varaga osaühingu kohustuste eest. Seega on osaühing sobivaim äriühingu liik väikeettevõtjale. Minimaalne osakapital on osaühingu asutamisel 40 000 krooni.

Aktsiaselts on piiratud vastutusega äriühing, kus aktsionärid ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest. Aktsiaseltsi võib asutada üks või mitu juriidilist või füüsilist isikut. Minimaalne aktsiakapital on aktsiaseltsi asutamisel 400 000 krooni.

Tulundusühistud on äriühingud, mida reguleerivad Tulundusühistuseadus ja Äriseadustik. Ühistud jaotatakse vastavalt teenuse liigi järgi: tarbijate ühistud, tootjate ühistud jne. Ühistu eesmärgiks on liikmete ühiste tegevusega nende majapidamiste või tegevuse toetamine teenuse osutamisega. Osakapitali suuruse ja vastutuse määravad liikmed põhikirjas. Ühistu vastutab oma kohustuste eest oma varaga. Tulundusühistut ei saa ümber korraldada osaühinguks ega aktsiaseltsiks.

Vastavalt Äriseadustikule võib ettevõtja tegutseda igal tegevusalal, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud. Samal ajal on olemas tegevusalasid, milleks on vaja hankida tegevusluba. Tegevusload ehk -litsentsid antakse välja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.


Copyright 2008 © OÜ Viljandi Ärikeskus | Aadress: Lossi 22 71003 Viljandi E-mail: info@viljandi-arikeskus.ee
VeebiStuudio