RAAMATUPIDAMINE MÜÜK
Teenused Hinnainfo PARTNERID Küsi pakkumist Kontakt
Est Eng Rus
Äriplaanid

Äriplaani koostamine on enne ettevõtlusega käivitamist oluline, sest see annab firma asutajatele ülevaate nii tegevuse alustamisega seotud finantsvajadustest kui ka võimaldab määratleda edasise tegutsemise järjekorra ja strateegia. Kui ettevõtte käivitamise või laiendamise finantseerimiseks on plaanis kasutada kolmandaid osapooli (investorid, pangad, ettevõtluse toetusfondid vmt), siis tuleb neile tõestada projekti või kavandatava ettevõtmise tasuvust ja elujõulisust.

Äriplaani koostamine võtab aga aega ja nõuab ülevaate omamist kavandatavast tegevuskeskkonnast, mistõttu enamus väikefirmasid seda ette ei võtagi. Sellest lähtuvalt ei saada neid ka edu, veelgi enam – paljud neist satuvad üsna kiirelt pankrotti, sest oma tegevusega seonduvaid riske ei osatud realistlikult hinnata ega nende ilmnemisel kiirelt reageerida. See ei pruugi alati tähendada, et äriidee algselt halb oli – nõrk teostus võib rikkuda ka väga hea idee.

Äriplaan on dokument, kus esitatakse ärilise ettevõtmise idee, eesmärgid, nende saavutamise põhilised tingimused, teed ja vahendid ning oodatavad tulemused. Tavaliselt lisatakse veel terve hulk (tagapõhja) selgitavat, põhjendavat, ennustavat ja muud liiki täiendavat informatsiooni, mis peab muutma selle plaani arusaadavaks ka antud valdkonda mitte tundvale inimesele.

Äriplaani ülesehitamisel on mitmeid mooduseid. Erinevad finantsasutused või omanikud võivad nõuda erinevat struktuuri, mida mõjutavad tegurid on tegevusala ja ettevõtte asutamise aeg (kas alustav või tegutsev) ning ka äriplaani koostamise eesmärk. Praktikas tingib äriplaani täpse struktuuri ettevõtte suurus ja spetsiifika ning see, kui suur on ettevõtte võime luua oma müüdavale teenusele või kaubale lisaväärtust. Tootmisettevõte, konsultatsioonifirma ja kauplus või toitlustusettevõte vajavad erinevat lähenemist. Üks võimalikke mooduseid oma äriplaani esitada on järgmisi punkte käsitledes:

Äriplaani üldosa
Ettevõtte äriidee, missioon ja eesmärgid
Ettevõtte tegevuskeskkonna analüüs
Personaliplaan
Turundusplaan
Finantsaruanded ja finantsplaneerimine
Riskid äriplaani elluviimisel

Copyright 2008 © OÜ Viljandi Ärikeskus | Aadress: Lossi 22 71003 Viljandi E-mail: info@viljandi-arikeskus.ee
VeebiStuudio